برگزاری نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی رییس سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمودی مدیرعامل شرکت، دکتر محمد زاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و مهندس آبادیان شهردار منطقه 11 تهران

بازگشت
29 اردیبهشت, 1399 — 29 اردیبهشت, 1399   
جزئیات خبر

به گزارش مرکز روابط عمومی شرکت برگزاری نشست مشترک آقایان دکتر مرتضوی رییس سازمان اموال و املاک بنیاد، مهندس محمودی مدیرعامل شرکت، دکتر محمد زاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و مهندس آبادیان شهردار منطقه 11 تهران در روز دوشنبه مورخ 99/2/29 با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل پروژه های مشارکتی برگزار و طرفین به توافقات مناسبی بمنظور توسعه همکاری های آینده و رفع موانع و مشکلات جاری دست یافتند.